CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


1. Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản trên websites (như Họ tên, Email, số ĐT liên lạc,…). Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi liên hệ tư vấn dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Beautyaddict.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin do Khách Hàng cung cấp như được liệt kê tại mục 1 nêu trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây, tùy từng trường hợp:

- Giao sản phẩm quý khách đã mua tại beautyaddict.vn;

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng;

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm;

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Ngoài ra, thông tin quý khách cung cấp còn có thể được sử dụng để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của website.

4. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

Thông tin do chúng tôi yêu cầu Khách hàng cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi mục 2 của Chính sách này.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cá nhân về quý khách cho các cá nhân, công ty khác trong trường hợp:

-       Chúng tôi được quý khách đồng ý cho tiết lộ thông tin đó.

-       Chúng tôi nhận thấy rằng các hành động của quý khách trên trang web của chúng tôi là vi phạm các quy định.

-       Chúng tôi tuân theo các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài các trường hợp nêu trên, các thông tin của Khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác nếu chưa được sự đồng ý của Khách hàng.

5. Cam kết và bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết rằng:

1) Bảo vệ các thông tin riêng tư của khách hàng thông qua hệ thống bảo mật của website, không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

2) Chỉ sử dụng thông tin để nhằm tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, những thông tin cũng chỉ được chúng tôi dùng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp phát sinh trong việc mua bán, thanh toán qua website, và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3/ Không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai, bất cứ hình thức nào. Thông tin của quý khách gửi cho chúng tôi chỉ do nhân viên của beautyaddict quản lý và sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin cho quý khách.

Ngoài các phạm vi sử dụng đã nêu ở mục 2, nếu quý khách hàng nhận thấy bất kỳ sai phạm trong việc sử dụng thông tin hoặc nghi ngờ có bất kỳ bên nào khác sử dụng thông tin của quý khách vì mục đích trái pháp luật phát sinh bởi quá trình đăng ký và mua hàng tại beautyaddict.vn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua số Hotline: 0703000676 hoặc email beauty_addict@ohyama.net.

6. Thay đổi của chính sách bảo mật

Beautyaddict.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong “Chính sách bảo mật” này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website beautyaddict.vn mà không cần thông báo trước và quý khách có trách nhiêm phải cập nhật Website beautyaddict.vn.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo số Hotline 0703000676 hoặc email: beauty_addict@ohyama.net.